Значение и предимства на застраховането на недвижим имот

Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността.

Като застраховате своя имот, Вие предварително се защитавате срещу рискове, които никой не може да дефинира и предвиди и които може да са резултат както от случайни събития, така и от злоумишлени действия на трети лица.

Важно предимство при застраховането е обстоятелството, че застрахователите предлагат обширна и гъвкава система от различни опции, сред които Вие сами избирате какво точно и как да застраховате. Например, обикновено недвижимото и движимото имущество могат да бъдат разграничени. При това, повечето застрахователни компании предлагат също и възможности за застраховка на отделни предмети или изделия от движимото имущество – например, ценна колекция монети (някои застраховат дори само 1 монета, в зависимост от нейната стойност), картина, статуя или друг предмет на изкуството. Важно е да се знае, че обзавеждането, домашните електроуреди и различните ценни предмети в недвижимата собственост (например, скъпи картини, аудио- и видеоуредби, антикварни изделия, различни колекции и т. н.) могат, при изявено желание от страна на собственика, да бъдат изключени или, напротив – включени в обхвата на застраховката.

В световната практика са познати и съвсем екзотични случаи: например, певец застрахова гласа и при неговата загуба получава милиони долари в качеството на застрахователна сума, или масажист застрахова палците си също за голяма сума. Тези примери са странни, но те показват голямата гъвкавост на застрахователите при предоставяните от тях възможности, които може да бъдат използвани от клиентите при застраховане на движимо или недвижимо имущество.

Валидност на застраховката за Вашия имот

Обичайната практика е застрахователният срок да продължи в течение на 1 година от 00.00 ч. на датата, посочена като начало на срока в застрахователния договор.

В последно време все по-масово приложение в практиката намира електронната он-лайн застраховка – за нейно начало се смята моментът, в който е извършено плащането на застрахователната вноска.

Предмет на застраховане

На застраховане подлежат различни видове недвижима собственост – жилища, гаражи, с производствена цел (в масовия случай това са обикновено неголеми цехове, работилници, самостоятелни кухни на дадени фирми в отделни сгради и др.), обслужващи сгради – автосервизи, кафенета, ресторанти, хотели, офисни сгради (или отделни офиси) и т. н.

Отделен случай е застраховането на масивни обекти от типа на фабрични здания, цялостно (общо) застраховане на затворени комплекси, стадиони – които обекти обикновено са собственост на юридически лица: фирми, компании, акционерни дружества, сдружения с идеална цел и т. н.

Застрахователни рискове

Какво обикновено покрива застраховката? Тоест: при увреждания на Вашата собственост от какви неочаквани събития ще получите съответните договорени със застрахователя суми, които да компенсират тези увреждания?

В класическия случай това са:

– природни стихии и бедствия: наводнение, буря (ураган) или просто силен вятър, мълния, свлачище, земетресение (мнозина застрахователи определят специални условия за случай на земетресение), градушка (вреди по сгради и/или по селскостопанска продукция) и др;

– вреди, причинени от човешки фактор: случаен или злоумишлен пожар, увреждане от превозно средство (сухопътно, самолет или плавателен съд), случаен или злоумишлен взрив, вандализъм, кражба (грабеж) и др.;

– системни аварии: по водопровод, канализация, електроинсталации, вентилационни системи, комини, климатични инсталации, отоплителни системи и др.;

– икономически увреждания: обикновено това е изгубен доход от наем, като конкретните събития тук са предмет на изрично договаряне между собственика и застрахователя – преждевременно напускане на наемателите, гражданска отговорност при вредоносно поведение на наемателите (нанасяне от тяхна страна на вреди на трети лица при експлоатацията на наемания обект), увреждане на трети лица по време на експлоатацията на имота и т. н.

Добросъвестните застрахователи осигуряват редица предимства на своите клиенти. Това е отчитането на конкретните нужди на клиента и съобразяване с тях, широк обхват и гъвкаво, коректно обслужване при наличие на застрахователно събитие, своевременно изплащане на застрахователната сума при възникване на такова събитие, консултации на застрахованите физически и юридически лица, гъвкави застрахователни планове, отчитащи нивото на възможните рискове.

Цена на застраховката за Вашия имот

Разбира се, всеки собственик на недвижима собственост се интересува от размера на сумата, която трябва да плати на застрахователната компания – т. нар. „застрахователна премия“. В масовия случай на застраховане на жилище за природни бедствия, случайни или злоумишлени увреждания на имота и т. н., застрахователната премия е приемлива и не натоварва особено собственика.

Така, например, днес средната стойност на застрахователната премия за апартамент в сравнително голям град от 60 кв. м, който струва 80 000 лв, ще бъде от 50 до 90 лв годишно в различни застрахователни компании, като е включено и застраховането на обзавеждането без битовите електроуреди. Както виждаме, това е доста приемлива цена, за да бъде осигурено спокойствието на собственика на имота в продължение на 1 година.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Управление на комплекс от затворен тип

Управление на комплекс от затворен тип

Управлението на комплекс от затворен тип се различава сериозно по своите характеристики от управлението на единичен имот (апартамент, офисна, комерсиална или производствена сграда).  Спецификата на това управление се обуславя от два основни фактора: наличието на...