Ние знаем как да направим един имот РАЙСКО КЪТЧЕ и как да повишим Вашите доходи.

„Мениджър имоти“ организира целия процес по отдаване  под наем на недвижим имот

 

Като професионални управители ние опазваме и поддържаме Вашите имоти, за да запазим добрия им вид и в бъдеще. Освен това ние привеждаме имотите, така че да отговарят на актуалните тенденции за удобства и модерен и стилен вид.

Услуги 4
Услуги 5
Услуги 6
Услуги 7
Услуги 8
Услуги 9
Услуги 10
Услуги 11
Услуги 12
Проучане на имота

Определяне на качествата на имота и неговата стойност

Консултантски услуги

Консултиране и съдействие във връзка с извършване на подготовка на имота за отдаване под наем

Сключване на договор за наем

Проучване и подбор на наематели. Реален избор на наемател, подготовка и сключване на договора за наем.

h
След сключане на договор

Подготовка и подписване на приемо-предавателен протокол. Контрол по изпълнение на задълженията по договора.

Прекратяване на договора за наем

Съдействие при освобождаване на имота и възникналите в тази връзка задължения по договора. Връщане на депозита или задържането му.

Поддръжка, ремонт и обновяване

Осигуряване на техническа поддръжка. Идентифициране на проблеми по експлоатацията и тяхното отстраняване. Изготвяне на проект за обновяване на имота или отделно негово помещение.

Екипът на „Мениджър имоти“ предоставя управление на офисни, жилищни и със смесено предназначение сгради

 

Управлението на една сграда е сложен процес, който изисква детайлно проучване на нейните функции и характеристики. Освен това се изисква стриктно изготвяне, водене и съхранение на документация, която да служи за целите по организиране на работата.

Услуги 13
Отдаване под наем

Предлагане на отделните обекти в сградата на пазара.

Осигуряване на безопасността при експлоатация

Техническа поддръжка и охранителна дейност.

k
Управление на обслужващи помещения

Паркинг. Ресторант. Кафене. Магазини. Стаи за отдих.

Поддръжка

Почистване. Техническа поддръжка.

}
Контрол

Следене за изпълнение задълженията на подизпълнителите.

w
Отчетност

Подготовка и изпращане на периодичен доклад за свършената работа.

Чрез нашите партньори ние осигуряваме спокойствие и висока доходност за нашите клиенти

 

Ние прилагаме ефективна стратегия за управление на недвижими имоти, която включва работа с партньори, подизпълнители и специалисти.

Услуги 14
Z
Изграждане на доверие

Ние даваме гаранции на нашите клиенти за професионално управление на техните имоти.

Застраховане на имуществото

Винаги съветваме клиентите ни да застраховат недвижимото и движимото си имущество.

i
Система за сигурност

Ние осигуряваме доставка на охранителни услуги и постоянно видеонаблюдение в имота.

g
Проверка на състоянието

При лоши метеорологични условия или природен феномен, предлагаме оглед на място и докладване за щети.

Оптимизация на разходи

Тя е важна част от нашата работа и цел, но я предлагаме и като отделна, самостоятелна услуга.

Маркетинг

Презентиране на положителните качества на обекта и предлагане на пазара.

Заявяване и поръчка на услуга

В тези четири стъпки описваме процеса на работа с клиента преди започване на работа.

Отправяне на запитване за предоставяне на конкретна услуга

Получаване на отговор в рамките на 24 часа

Определяме цената на услугата и изготвяме оферта

Изготвяне и подписване на договор. Заплащане.

Нашите проекти

Тук можете да намерите информация за какво най-често се обръщат към нас, възможностите, които предлагаме и как удовлеторяваме потребностите и желанията на нашите клиенти

Кои сме ние?

Зад RealManager и „Мениджър имоти“ стоят имената на адвокат, счетоводител и маркетинг специалист, чието бизнес партньорство вече повече от 5 години води до създаването на този проект.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

В нашата работа ние се стремим винаги да разберем какво желаят нашите клиенти, за да можем да им предложим най-добрите решения. Откритост, доверие, гаранции, почтеност, ефективност, гъвкавост, бързина – това са само част от принципите ни на работа. 

%

Иновации

%

Доверие

%

Бързина

%

Гъвкавост

Свържи се с нас

Във формата можете да заявите услуга или просто да ни попитате за такава, както и да поискате оглед на имота.

15 + 3 =