Професионален домоуправител

ПРОФЕСИОНАЛЕН

ДОМОУПРАВИТЕЛ

Професионално управление на етажна собственост

В наши дни проблемите в етажната собственост са много, но проблемът по намирането на ентусиасти сред съседите, които да станат домоуправители, става все по-голям. Затова все повече се търсят услугите на професионален домоуправител. Така се избягват и решават голяма част от проблемите в етажната собственост. „Мениджър имоти“ изпълнява всички функции на професионален домоуправител, по-долу можете да се запознаете с някои от тях.

 

Професионален домоуправител 1
Общи събрания

 Като професионален домоуправител ние се грижим да свикаме и проведем изискващото се по закон годишно общо събрание, както и при нужда извънредни такива с цел решаване на възникналите въпроси.

Изпълнение

 „Мениджър имоти“ изпълнява всички възложени чрез решение от собствениците на етажната собственост задачи.

Събиране на такси

 Събиране на месечните вноски за разходите по управление и поддържане на общите части на сградата и за фонд „Ремонт и обновяване“.

h
Правилник за вътрешния ред

Нашата компания изготвя и предлага на общо събрание приемане на Правилник за вътрешния ред, както и изменения в него. Следим за спазването му и при нарушаване на неговите разпоредби предлагаме гласуване за санкциониране на нарушителя.

Съхранение на документи

Част от задълженията ни като професионален домоуправител е да съхраняваме досие за всеки наш клиент. Поради тази причина при нас се съхраняват следните документи: книжа на етажната собственост, протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други налични документи.

Изготвяне на годишен бюджет

„Мениджър имоти“ изготвя годишен бюджет, съгласно чл.23, ал.1, т.4 от ЗУЕС, план за разходване на средства за ремонти и реконструкции и дава отчети за изпълнението им. Изготвяне на доклад за дейността, който се представя на общо събрание.

Заявяване и поръчка на услуга

В тези четири стъпки описваме процеса на работа с клиента преди започване на работа.

Отправяне на запитване за предоставяне на конкретна услуга

Получаване на отговор в рамките на 24 часа

Определяме цената на услугата и изготвяме оферта

Изготвяне и подписване на договор. Заплащане.

Професионален домоуправител „Мениджър имоти“

 

Да бъдем професионални домоуправители за нас е отговорност. Поради това ние изпълняваме стриктно взетите от етажната собственост решения. Ние следим за спазването на реда и вътрешните правила и вземаме мерки в случай на нарушаването им. Освен това се грижим етажната собственост да бъде поддържана и периодично освежавана и обновявана, за да е приятна за нейните обитатели. 

Свържи се с нас

Във формата можете да заявите услуга или просто да ни попитате за такава, както и да поискате оглед на имота.

3 + 3 =