Управлението на комплекс от затворен тип се различава сериозно по своите характеристики от управлението на единичен имот (апартамент, офисна, комерсиална или производствена сграда).  Спецификата на това управление се обуславя от два основни фактора: наличието на сравнително голяма извънсградна площ (алеи, градинки, детски площадки, паркинги и др.) и по-големия брой функционални и помощни сгради.

Ние предлагаме пълноценно управление на комплекса от затворен тип във всичките му параметри: от намиране на подходящи арендатори до поддържане на цялата външна инфраструктура, на вътрешните системи и инсталации, на неговата физическа, електронна и видео-охрана.

Собствениците на сгради и жилища в комплекса от затворен тип по този начин са улеснени изключително много, поради обстоятелството, че по всички въпроси и проблеми, касаещи поддържането, ще контактуват само с едно лице, вместо с най-различни фирми, ангажирани с поддържането на различната външна и вътрешна инфраструктура на комплекса. Също така ние предлагаме уреждането при евентуално възникване на спорове между отделни наематели вътре в самия комплекс.

Ние сме на Ваше разположение в постоянен и текущ режим, като така Ви освобождаваме от трудната и сложна задача сами да търсите решение на всички проблеми, които възникват при поддържането на различните многобройни жизнеосигуряващи системи, уреди, апаратури и инсталации: охранителни, водоснабдяващи, канализационни, електро-, климатични, пожарообезопасителни, интернет-доставяне и т. н.

В случай, че ни поверите управлението на Вашия комплекс от затворен тип, това ще Ви гарантира редица предимства:

– поддържането на различните системи и функции в комплекса;

– на Ваше разположение предоставяме цял комплект ресурси за решаването на възникващите проблеми в отделните звена от поддържащите системи и инсталации на затворения комплекс – от ликвидирането и премахването на вредители и болести по зелените площи, декоративни дървета, храсти и цветя до физическата, електронна и видео-охрана, поддържането на вътрешния ред и регулирането на достъпа до комплекса;

– на обитателите на комплекса се осигурява решаване на всички възникнали юридически (най-вече във взаимоотношенията с местните власти и различни организации) спорове, както и на техническите, обезопасителни и дизайнерско-архитектурни проблеми.

Описаните в съответните договори изисквания и обхват на предлаганите от нас услуги дефинират задълженията и правата на страните, описват желаните резултати от управлението на отделните елементи в комплекса от затворен тип и определят необходимото качество в поддържането на реда, сигурността, системите, инсталациите и чистотата.

Това се отнася не само за комплекса като цяло, но и за всяка отделна сграда, независимо от нейното предназначение – жилищна, обслужваща, офисна, производствена, помощна и т. н.

Разбира се, едно от най-големите предимства при предоставяне на затворения комплекс за управление от наша страна е бързата ни реакция при възникване на извънредна ситуация: авария, инцидент, нарушаване на режима за достъп и др., независимо в коя част от комплекса е забелязана.

По договорните условия ние осигуряваме забавяне на неизбежната амортизация на общите части от сградния фонд на комплекса от затворен тип, като полагаме съответните грижи за текущото им поддържане и своевременно ремонтираме или заменяме износените елементи.

Какво включва основното поддържане на общите части в комплекса от затворен тип?

Това е:

– текущо обслужване в постоянен режим на външните общи части в комплекса: зелени площи, алеи, декоративни храсти и дървета, детски площадки и др.

– правилна и безопасна експлоатация на басейните, контрол върху химическите показатели на водата и нейната чистота, грижа за басейновите съоръжения;

– поддържане на водопроводната инсталация, вкл. хидрофорни помпи, пречиствателни уредби и др.;

– в летния сезон пръскане с репеленти против насекоми;

– смяна на елементи от електрическите инсталации на общите площи;

– поддържане в изрядно състояние на системите за противопожарна безопасност;

– ремонти на територията на общите части в селището от закрит тип;

– гарантиране на ненарушаем контрол при допускния режим при влизането на различни лица в територията на комплекса;

– поддържане на асансьорното стопанство;

– организиране на общите събрания и консултация на собствениците при вземане на решения;

– събиране на плащанията за месечните сметки от отделните собственици на обекти в комплекса;

– при желание на обитателите организиране и инсталиране на индивидуални системи за охрана на всеки обект (жилище, офис, обслужващи помещения) на територията на комплекса;

– юридически консултации при възникването на спорни въпроси, както с външни юридически и физически лица, така и между обитателите на комплекса.

Всички тези дейности по управлението на комплекса от затворен тип могат да бъдат видоизменяни, допълвани или действието на някои от тях прекратявано по желание на собствениците на обекти в комплекса.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Застраховане на недвижим имот

Застраховане на недвижим имот

Значение и предимства на застраховането на недвижим имот Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността. Като застраховате своя...