Управление на недвижим имот

Проекти 1

Управление на недвижими имоти

Обърнаха се към нас семейство, живеещо трайно в чужбина. В София оставили два апартамента. Единият по-рано го отдавали под наем, но като напуснали страната наемателите спрели да превеждат наема. Поради това се наложило да пътуват до България, за да уредят отношенията си с тях. В момента бил свободен. Другият апартамент бил всъщност техния дом, където последно живеели преди да заминат и където възнамерявали да престояват, когато се върнат в България.

Проекти 2

Тъй като двата имота се намираха на близко разстояние един от друг предложихме на клиентите отстъпка при ползване на услугите ни на управление за двете жилища.

Към настоящия момент клиентите ни ползват нашите услуги. Те получават ежемесечно платения наем, както и са спокойни за собственото си жилище, което се поддържа в добър вид.

Изпратете запитване

Чрез контактната форма, можете да се свържете с нас, в случай, че желаете да получите повече информация за нашите услуги, да насрочите дата и час за среща с наш консултант или професионален управител или просто да попитате за цената на наша услуга. Ще се радваме да отговорим.

2 + 4 =

Професионален домуправител

Проекти 3

Професионален домоуправител

По-често услугата „професионален домоуправител“ и „касиер“ на етажна собственост се търси от жилищни сгради с голям на брой самостоятелни обекти в тях. Обикновено, колкото повече са обектите и собствениците в една сграда/вход, толкова е по-трудно да се стигне до консенсус по въпросите, касаещи етажната собственост. Често и никой от собствениците не желае да се нагърбва с отговорността да бъде домоуправител и/или касиер. Именно поради тези причини голяма част от клиентите ни вземат решение да се обърнат към нас.

Проекти 4

Решение

Като професионален домоуправител, нашата компания предлага услуги по управление на етажна собственост. По желание на клиента упражняваме дейност и като касиер на входа. За целта ние изготвяме индивидуална оферта за всеки клиент, съобразена с броя на самостоятелните обекти и разгърнатата площ в сградата/входа. Съставяме необходимите документи по назначаването ни за домоуправител/касиер и сключваме договор с етажната собственост.

В нашата работа ние поддържаме постоянен контакт със собствениците, наемателите и обитателите в сградата. Съдействаме за законосъобразно свикване и провеждане на общите събрания по определен дневен ред. Изпълняваме и контролираме изпълнението на решенията на общото събрание. Представляваме етажната собственост в отношенията й с трети лица и други местни и държавни органи. Предоставяме периодичен отчет и доклад за дейността ни като домоуправител и касиер в етажната собственост.

Изпратете запитване

Чрез контактната форма, можете да се свържете с нас, в случай, че желаете да получите повече информация за нашите услуги, да насрочите дата и час за среща с наш консултант или професионален управител или просто да попитате за цената на наша услуга. Ще се радваме да отговорим.

15 + 11 =

Ремонт на жилище

Проекти 5

Ремонт на жилище

Ето и един интересен случай. Става въпрос за апартамент в гр. София, който е отдаван под наем няколко години подред от собствениците, живеещи постоянно в чужбина. Площта на имота е близо 120 кв.м., но предишните наематели не са го поддържали добре. Клиентите желаят да го отдадат под наем, но поради лошото му състояние това е трудно – стените са напоени с тютюнев дим, подът е захабен, част от стените са с мухъл, а друга част са издраскани и мръсни, мебелите са захабени и овехтели. Другата пречка за намирането на наематели е голямата площ на жилището, което определя и по-висока цена на наем, съответно и по-големи консумативни разходи на наематели като тези за отопление (едната от стаите е близо 40 кв.м.).

Проекти 6

Решение

  • След оглед на имота установихме, че същият разполага с всичко необходимо да бъде разделен на две части и да бъдат обособени две самостоятелни жилища. За целта се изготви проект за вътрешно преустройство и се извършиха необходимите строителни работи. Отделно се освежиха стените и там, където бе необходимо се смени паркета с нов. Една част от мебелите беше поправена, а друга част следваше да се подмени, като се закупиха нови според разполагаемия от клиента бюджет. В крайна сметка собствениците сключиха два договора за наем с две семейства, които живеят в ремонтирани и освежени съседни двустайни жилища. Финансов резултат: Доходът от месечен наем се увеличи с 20 %.

Изпратете запитване

Чрез контактната форма, можете да се свържете с нас, в случай, че желаете да получите повече информация за нашите услуги, да насрочите дата и час за среща с наш консултант или професионален управител или просто да попитате за цената на наша услуга. Ще се радваме да отговорим.

8 + 13 =

Отдаване под наем

Проекти 7

Подготовка за отдаване под наем

Скоро ни потърсиха по повод отдаван под наем магазин. Собственикът бе прекратил договора с наемателите си, но те от своя страна оставили след себе си непочистени помещенията. Търговската площ била в непредставителен вид и за тотален ремонт. Същото се отнасяло и за складовото помещение и санитарния възел.

Проекти 8

Нашият екип след направен оглед, изготви оферта за клиента и предложи варианти за разрешаването на проблема. За 4 дни магазинът изглеждаше като нов, а за още толкова беше отдаден под наем за +5% над пазарната цена. В стария му вид прогнозите бяха за -20% под пазарната цена и дълго време търсене на наематели.

Изпратете запитване

Чрез контактната форма, можете да се свържете с нас, в случай, че желаете да получите повече информация за нашите услуги, да насрочите дата и час за среща с наш консултант или професионален управител или просто да попитате за цената на наша услуга. Ще се радваме да отговорим.

11 + 12 =

Наследен имот в лошо състояние

Проекти 9

Наследен апартамент в лошо състояние

Наш клиент ни потърси във връзка с наследен апартамент в гр. София, ж.к. Люлин 10. Години наред в него са живели възрастните му родители, които нямали възможност да го освежават и ремонтират. В резултат на това в наследство получил жилище, в лошо състояние, от което би реализирал трудно някакъв доход, предвид състоянието и местоположението му. В същото време нашият клиент работи като държавен служител на пълно работно време и няма достатъчно средства и време, които да вложи по собствения си имот.

Проекти 10

Решение 

  • Екипът ни посети на място жилището в Люлин. Установи се, че настилката в коридора е от мозайка, а тази в стаите – мокет. Кухнята пък разполагаше с олющен и изпочупен теракот. Стените на голяма част от помещенията бяха с пожълтели и изпокъсани тапети. Мебелите бяха похабени.
  • След направения оглед, нашият екип предложи на клиента два варианта. Първият беше отдаване на имота под наем в това състояние, а вторият предложен вариант пък бе имотът да се освежи и ремонтира, след което да се отдаде под наем.

  • Разбира се клиентът избра вторият вариант, при който получи редовен и по-висок доход от жилището, а в същото време наследеният имот се превърна в един приятен, уютен и съвременен имот, привлекателен за пазара на имоти.

Изпратете запитване

Чрез контактната форма, можете да се свържете с нас, в случай, че желаете да получите повече информация за нашите услуги, да насрочите дата и час за среща с наш консултант или професионален управител или просто да попитате за цената на наша услуга. Ще се радваме да отговорим.

10 + 12 =