Когато собственикът на даден недвижим имот повери на нас своята собственост за управление, с това той си осигурява редица предимства.

Технологията на обслужване, която ползваме, дава редица предимства на услугите по управление на имот. Трябва да се има предвид, че това се отнася не само за сравнително малките по обем жилища – но също и най-вече собствеността с по-големи мащаби като промишлена или обслужваща сграда, която собственикът иска да даде под наем: работилница, цех или друго производствено съоръжение, кафене, ресторант или закусвалня, хотелска сграда; както и квартал или затворен комплекс в случай, че разполага с такъв терен или пък е собственик на завършена собственост от подобен характер.

Близко до ума е, че обслужването на такива големи по обем и площ обекти е трудно да бъде управлявано от един човек, тъй като за целта се изискват специализирани познания от най-разнообразен характер: юридически, технически, технологични, специални, в областта на физическата, електронна и видео-охрана, противопожарната безопасност, съоръженията за водопровод и канализация, асансьорното обслужване и др.

Това означава, че, вместо да бъде пълноценен собственик на съответния имот, терен, сграда или квартал от закрит тип, той по същество ще трябва да бъде служител на този имот, без да му остане време за нищо друго. Собственикът, който е решил сам да управлява имот с по-големи мащаби, давайки го под наем, трябва да има предвид, че това управление не предполага почивни дни. Системите, инсталациите, клинингът (почистването) трябва да бъдат проверявани и контролирани всеки ден, защото е достатъчно само един ден да бъде пренебрегната, например, противопожарната безопасност, за да се стигне до усложнения или, не дай Боже, до авария с непредвидими, дори фатални последици.

И обратно: поверявайки управлението на своята недвижима собственост на управляваща фирма или компания, собственикът се освобождава от всички тези грижи, като използва свободното си време за собствени, лични цели и намерения. Това дава редица предимства на услугите по управление на имот.

Нашите стандарти за управление предоставят на собствениците стабилен доход, прозрачно отчитане и гарантират пълна сигурност на неговите активи.

Рационалност и ефективност като предимства на услугите по управление на имот

Една от основните цели, които си поставяме при управлението на поверения ни недвижим имот, е неговата икономична експлоатация. Причината е, че когато се влагат непомерно големи средства за неговото поддържане, действително се постига стандартно функциониране – но, естествено, да се реализира подобен нормален резултат с ненормално големи разходи не е нито рационален, нито изгоден подход.

Договор за управление на недвижим имот като предимство на услугите по управление на имот

Подписването на договора легализира нашите услуги и дава спокойствие и увереност на собственика на недвижимата собственост, че неговите права, ползи и изгоди са надеждно защитени и гарантирани. В договора са уточнени всички подробности и детайли, които собственикът желае да се имат предвид при управлението на неговия имот.

След подписването на договора, за собственика остава само да очаква първите резултати от него под формата на получаване на съответните суми от наема на предоставените под наем площи и помещения. При изявено желание от негова страна той също може да упражнява контрол върху правилното функциониране на системите и инсталациите в самата сграда (сгради) и прилежащите територии, като това му право бъде изрично закрепено в текста на договора. 

Резултатите от този контрол може да бъдат фиксирани и закрепвани в специални протоколи, като изрично се отбележат желанията, препоръките и намеренията на собственика с уточнени срокове за тяхното изпълнение.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Застраховане на недвижим имот

Застраховане на недвижим имот

Значение и предимства на застраховането на недвижим имот Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността. Като застраховате своя...