Поддържане на недвижим имот - необходимост, форми и начини

Всяка една недвижима собственост (имот), независимо от нейното предназначение – за жилищни, офисни, технически, производствени и др. нужди, има нужда от един универсален комплекс поддържащи мерки, които да осигурят изпълнението на функциите й в съответствие с целите на собственика.

Днес България плътно се е доближила към европейските практики по обслужването, поддържането и осигуряването на функциите на различните видове имоти – най-голям напредък в тази област се забелязва в София, предвид разнообразието във формите и предназначението на столичните сгради.

Основното, което трябва да се знае от собственика на даден имот е, че поддържането му е перманентна компонента в неговата експлоатация, а не просто инцидентни дейности. Вложените разходи, обаче, се възвръщат многократно, осигурявайки плавното и безпрепятствено негово използване.

За подсигуряване на функциите на даден имот следва, естествено, неговата техническа поддръжка. Тук има доста голямо разнообразие във формите и начините на нейното гарантирано и устойчиво действие в зависимост от вида на имота и неговото предназначение.

Ремонт

Първото, което обикновено прави новият собственик след придобиване на имота, е ремонт. В масовия случай това е сравнително основен ремонт, по-рядко капитален.

Капиталният ремонт се различава от основния по това, че понякога включва дори премахване на определени елементи от сградата и вмъкване на нови (колони, допълнителни стени и прегради, функционални елементи – постоянни подиуми, постоянни барове и гишета, и др.) в зависимост от предназначението й. След тези капитални промени се преминава към основния ремонт, който включва поправка и, обикновено, замяна на различни видове инсталации – водни, електрически, осветителни, радиатори и др., основно почистване, създаване на нов дизайн на помещенията (смяна на тапети или боядисване на стените, поставяне на различни видове осветителни тела, вмъкване на декоративни и функционални елементи, напр. камини и др.).

Частичният ремонт, както личи от названието му, заимства някои дейности от основния (но не и от капиталния!) и обикновено се прави, когато е необходимо да се спазят дадени срокове, съобразени с нуждата да се сложи начало на експлоатацията му точно в определен момент. Това става обикновено в 2 случая: когато собственикът е притиснат от времето или ако иска да си спести част от разходите, необходими за основен ремонт. Но, във всеки случай, основният е за предпочитане – днес това е и най-масово прилаганият ремонт както в София, така и в цяла България при придобиване на вече съществуващи сгради или части от такива (етажи, апартаменти, отделни производствени или обслужващи помещения и т. н.).

Финалната част от ремонта на новопридобития имот, разбира се, е обзавеждането. Тук вариантите са многобройни и разнообразни, като също може да се разделят на видове според неговото предназначение и предвидените за целта разходи: битово-жилищно обзавеждане, производствено, обслужващо, офисно и др.

Текуща поддръжка

След обзавеждането започва следващия етап в поддържането на имота – текущото поддържане. Тук може да се препоръча следното: за по-големи сгради, още повече за комплекси от сгради (например, селища от закрит тип) е много подходящо този етап, който, разбира се, е и най-продължителният, да се възложи на фирма, която се занимава с предоставяне на този тип услуги.

При имоти с по-големи мащаби може да се избере фирма, на която да се възложат задачи по изплащането на различните такси по имота: за изразходвана електрическа енергия, вода, отопление, събиране на наеми от наематели и т. н.

Така собственикът, възлагайки тези постоянни грижи за сградата на удачно подбран изпълнител, срещу приемливи разходи освобождава времето си за други дейности в съответствие с неговите вкусове, желания и предпочитания.

В България тази услуга се използва преди всичко от притежатели на по-големи имоти с производствени и обслужващи цели, но вече до нея прибягват и собственици на жилища – начални етапи на такава тенденция се забелязват най-вече в София.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Застраховане на недвижим имот

Застраховане на недвижим имот

Значение и предимства на застраховането на недвижим имот Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността. Като застраховате своя...