Поддържане на недвижим имот - необходимост, форми и начини

Едно от най-странните и необясними, на пръв поглед, явления в пазара на недвижима собственост в София е наличието на изоставени жилищни имоти. Впрочем, тук дори изразът „на пазара“ е неправомерен, защото определението „изоставено жилище“ очевидно касае такива, които дори не са предложени за продажба, тоест, не влизат в обхвата на пазара. Но, ако се вгледаме с втори, по-внимателен, поглед в този феномен, ще открием и обяснението му.

Кое обуславя неговото съществуване или, казано по-простичко: защо хората изоставят жилищата си в София?

Преди всичко трябва да се отбележи, че сред собствениците на изоставени жилища съществува една твърде рискова илюзия: че техният имот е един неприкосновен финансов запас в материална форма, който в даден момент може да бъде вкаран в действие – като жилището се продаде или даде под наем. Илюзията тук се състои именно в думата „неприкосновен“. Защото този запас не само, че не е такъв – той е дори твърде „прикосновен“, тоест, върху него влияят твърде много фактори, които постепенно, но неумолимо намаляват неговата пазарна цена както при евентуална бъдеща директна продажба, така и за отдаване под наем.

Причини

Но защо собствениците изоставят своите имоти, при това не какви да е – а жилища, и то в София, където, ако се следва не само логиката на пазара, но и нормалната житейска логика, това явление изобщо не би трябвало да съществува?

Причините може да са най-различни за всеки индивидуален казус, но те се групират в няколко най-често срещани случаи.

Статистиката сочи, че отделни софийски сгради нещата стигат дотам, изоставените жилища в тях да са 60%.

Факторите, които заставят собственици в София да изоставят своите жилища, погледнато най-общо, са 4:

– емиграция в чужбина;

– преместване в друг сравнително голям град на работа;

– преместване на село или във вилен имот (това са преди всичко пенсионери);

– неизяснена собственост поради наследствени спорове.

Втората група е най-малобройна поради това, че столицата предоставя най-големи възможности за работа и професионална реализация почти във всяка област.

Последствия

Отрицателните последиците от изоставяне на жилище постепенно нарастват и натрупват все повече негативи с течение на времето. Останалите в сградата собственици се натоварват с изплащане на общите такси и други разходи по нейното поддържане без участието на напусналите, което увеличава финансовия натиск върху отделния обитаем апартамент. Това намалява и възможностите за ремонт и дори само за повърхностно освежаване на сградата – което на свой ред влошава облика както на съответния квартал, така и на столицата като цяло; оттук и намаляването на цените и наемите в конкретния район.

Най-важната негативна последица от изоставянето на жилището от собствениците му за дълъг период от време е, че неговата цена намалява. В резултат, когато се завърнат, решат да го продадат или използват по друг начин (обикновено да го дадат под наем), очакванията им за възможната цена или наем твърде често драстично се разминават с реалната продажбена или наемна такава.

Практиката показва, че разликата в цената на неподдържано и поддържано жилище е твърде чувствителна, за да бъде пренебрегната – тя варира средно около 32% надолу за продажбена и 18% за наемна цена (средни стойности за цяла София). Например, през февруари 2019 г. продажбената цена на нормално поддържано жилище в „Дианабад“ е била 950-1100 евро на кв. м, но в случай, че жилището е неподдържано, с всички последици от това (неплатени входни и други общи разходи), амортизация на инсталаци, на интериорен дизайн и т. н., тази цена не може да стигне, примерно, повече от 750 евро/кв. м. Това е най-обобщен и средно взет пример, но всеки собственик може да изчисли, поне приблизително, своята лична загуба.

Превенция и разрешаване на проблема с изоставените жилища

 

Най-рационалният и разумен подход тук е прилагането на дистанционен подход в поддържането на жилището. Това става чрез възлагане на тези грижи върху фирма, занимаваща се с управление на имоти, която да поеме цялостната поддръжка. По този начин собственикът, където и да се намира, дори в чужбина, може да бъде спокоен, че неговият имот се надзирава, обгрижва и поддържа от компетентни специалисти. Със съвременните технологии, при това не с най-сложните от тях, дори може да се наблюдава отвсякъде по света състоянието на самото жилище – чрез видеокамери, интернет, дори с помощта на най-обикновен смартфон, скайп-връзка и др.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Застраховане на недвижим имот

Застраховане на недвижим имот

Значение и предимства на застраховането на недвижим имот Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността. Като застраховате своя...