Съдържание

Кои са основните функции на компанията за управление на недвижима собственост?

Главните цели на компанията за управление на недвижима собственост са две:

– да осигурява на собственика стабилен и постоянен доход;

– компетентно да експлоатира наличните обекти, предоставени й за управление.

Разбира се, в управлението на недвижимата собственост има и по-специфични функции.

  1. Първата специфика на това управление е планирането на разходите и приходите от недвижимия имот.

Това, което ние правим за Вас по отношение планирането, осигуряването и регулярното поддържане на паричните потоци, е следното:

– рационално разпределяне на финансовите приходи и разходи;

– текущи анализи на оперативно-експлоатационните разходи, организиране на мерки за тяхното намаляване;

– контрол върху постоянните приходи от арендни плащания;

– поддържаме наемните плащания на максимално високото пазарно ниво;

– оформяме и поддържаме счетоводна и отчетна документация.

Ние във всеки момент сме готови да се отчетем пред Вас по всички графи за приходи и разходи. Това е, защото сме убедени, че професионалното управление предполага пълна прозрачност в изпълнението на взаимните финансови споразумения.

  1. Втората специфика в управлението на недвижимия имот, който ни е поверен, е неговата реклама и привличане на платежоспособни наематели.

Важно задължение на компанията за управление на недвижима собственост е да познава във всеки момент състоянието на този пазар, да знае как най-добре да покаже предимствата на дадено жилищно или комерсиално пространство. Грамотно организираната и компетентно съставената рекламна кампания е гаранция за сделка, както по даване под наем, така и за евентуална продажба на имота.

За целта ние рекламираме Вашата недвижима собственост чрез интернет, електронни и печатни медии, външна реклама.

  1. Третата специфика в управлението на недвижимата собственост е нейната регулярната поддръжка и печеливша експлоатация.

За целта ние като компания за управление на недвижима собственост поемаме следните задължения:

– да следим за правилното функциониране на имота в съответствие с неговото предназначение, както е определено от Вас или, респективно, от наемателите в съответствие с Вашето одобрение, съгласуване и разрешение;

– навреме да извършваме всички необходими дейности по цялостната поддръжка на имота и своевременен ремонт на онези части от него, които се нуждаят от такъв по време на експлоатацията му;

– да осигурим охраната на обекта в степен и със средства, изисквани от Вас като собственик;

– да организираме необходимия текущ и периодичен клининг – професионално почистване, на жилищната, офисната или комерсиалната площ;

– всички водопроводни, канализационни, климатични, инженерни, противопожарни и охранителни системи да работят в нормален режим. Ако наемателите имат оплаквания, имаме грижата да ги разгледаме и, ако са основателни, да премахнем причината за тях. Пример: в случай, че има оплакване от наличие на хлебарки или гризачи, управляващата фирма в наше лице поема грижата да покани специални санитарни служби или фирми с цeл тяхното унищожение.

  1. Четвъртата специфика в управлението на недвижимата собственост е съгласуването на препланировките и реконструкциите.

Ако компанията за управление на недвижима собственост, въз основа на съображения за повишаване на рентабилността или за подсилване на безопасността на обекта, прецени, че той се нуждае от препланиране или реконструкция, тя може да предложи тази възможност на собственика.

Процесът се контролира от наши експертни представители.

  1. Петата функция, която се поема от нас като компания за управление на недвижима собственост, е сключването на договори с наематели, обслужващи фирми или индивидуални изпълнители, както и разрешаването на спорове, възникнали в хода на експлоатацията на обекта.

Специалистите подготвят текста на договорите с наематели, обслужващи фирми или индивидуални изпълнители и следят пакетът от документи по всеки казус да бъде пълен.

В случай на спорни ситуации нашите експерти представляват и защитават Вашите интереси на собственик в съда.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Застраховане на недвижим имот

Застраховане на недвижим имот

Значение и предимства на застраховането на недвижим имот Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността. Като застраховате своя...