Професионален домуправител 1

Професионален домоуправител

По-често услугата „професионален домоуправител“ и „касиер“ на етажна собственост се търси от жилищни сгради с голям на брой самостоятелни обекти в тях. Обикновено, колкото повече са обектите и собствениците в една сграда/вход, толкова е по-трудно да се стигне до консенсус по въпросите, касаещи етажната собственост. Често и никой от собствениците не желае да се нагърбва с отговорността да бъде домоуправител и/или касиер. Именно поради тези причини голяма част от клиентите ни вземат решение да се обърнат към нас.

Професионален домуправител 2

Решение

Като професионален домоуправител, нашата компания предлага услуги по управление на етажна собственост. По желание на клиента упражняваме дейност и като касиер на входа. За целта ние изготвяме индивидуална оферта за всеки клиент, съобразена с броя на самостоятелните обекти и разгърнатата площ в сградата/входа. Съставяме необходимите документи по назначаването ни за домоуправител/касиер и сключваме договор с етажната собственост.

В нашата работа ние поддържаме постоянен контакт със собствениците, наемателите и обитателите в сградата. Съдействаме за законосъобразно свикване и провеждане на общите събрания по определен дневен ред. Изпълняваме и контролираме изпълнението на решенията на общото събрание. Представляваме етажната собственост в отношенията й с трети лица и други местни и държавни органи. Предоставяме периодичен отчет и доклад за дейността ни като домоуправител и касиер в етажната собственост.

Изпратете запитване

Чрез контактната форма, можете да се свържете с нас, в случай, че желаете да получите повече информация за нашите услуги, да насрочите дата и час за среща с наш консултант или професионален управител или просто да попитате за цената на наша услуга. Ще се радваме да отговорим.

10 + 7 =