Какви са най-често срещаните спорове между роднини по отношение на съсобствеността?

Първият спор, който възниква автоматично, от само себе си (ако, разбира се, изобщо възникне при желание на някой/някои от съсобствениците!) след получаване на наследството, е по същността на самото наследство. Без да навлизаме в дебрите на юридическата терминология, накратко казано, това е желанието на някои съсобственици-наследници да получат по-голяма част от наследството или от неговите ползи чрез изтъкване на различни фактически обстоятелства.

Това може да бъде позоваване на устно изразена воля на наследодателя, наличието на завещание – съответно, желание за неговото оспорване, принос към наследявания имот или наследодателя (грижи за него при болест или поради старост и др.).

Такова обстоятелство, например, може да бъде и предишно участие на оспорващия в поддържането на целия наследен имот – например, той може да е извършил на свои разноски ремонт на водо- и електроинсталациите на сградата, части от която сега ще се ползват и от другите съсобственици. В този случай обикновено спорът се урежда, като другите съсобственици заплатят пропорционално извършения ремонт.

Спор за управление на наследствен имот и как да се реши най-лесно

Друг вид спор касае бъдещото управление на роднинската съсобственост. Най-честият случай тук касае имот, обикновено къща или апартамент, които се дават под наем. Различните съсобственици може да конфликтуват, както и най-често се случва в практиката, относно своите участия в ремонтите и поддържането на имота, за дяловете си в получаваните изгоди от него, за формите и начините на заплащане на текущите разходи по електричество, вода, стационарен телефон и пр., за приноса си към обзавеждането и т. н. Поради това, за да се избегнат подобни спорове е добре наследниците – съсобственици да се обърнат към професионален управител.

По-сложен е случаят, когато се получава в наследство обект с производствени или обслужващи функции, от който обект се получават по-сериозни доходи – предприятие, хотел, ресторант или друго заведение за обществено хранене, и т. н. Тук съсобствениците обикновено се затрудняват от наличието на обемиста и сложна документация относно дейността и поддържането на имота. Препоръчително в този случай е да се обърнат към професионалист, управител на имоти, който да поеме посредническите и организационни функции в дадения казус.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани теми

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

6 полезни съвета как да пестим пари от отопление

Какво може да се направи, за да стане една сграда топло-икономична и да спестим пари от отопление? 1. Пестене от отопление чрез изолация Кое е първото нещо, което трябва да сторим, за да намалим топлинните загуби в жилищно или работно помещение?Преди всичко,...

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем

Отдаване на жилище под наем – печеливш вариант за собственика С повишаването на възможностите за мобилност на населението: емиграция, живеене на друго място, на вила и т. н., се увеличава и броят на жилищата, които остават без обитатели. При това положение мнозина...

Застраховане на недвижим имот

Застраховане на недвижим имот

Значение и предимства на застраховането на недвижим имот Застраховането на недвижим имот е една от най-важните стъпки на собственика, който иска да бъде спокоен за бъдещето. То е важна част от плавното и безрисково управление на собствеността. Като застраховате своя...